fbpx
menu

Wedstrijdreglement Dylan Haegens - B2B

Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Beltaste Hamont NV, Lozenweg 30, 3930 Hamont-Achtel, Limburg, België, BE0416 451 682. Deelname aan de wedstrijd verplicht een aankoop van volgend Beltaste/Vanreusel product: vega Loempidel Zero.

De actie loopt t.e.m. 31 oktober 2021.

Het aantal winnaars is beperkt tot één winnaar.

Artikel 2

Deze actie richt zich tot Vanreusel/Beltaste-klanten van minstens achttien jaar oud die in België en/of Nederland wonen en de vega Loempidel Zero (zie artikel 1) hebben aangekocht voor verkoop in hun frituur of cafetaria.

Beltaste NV kan een persoon op elk moment (en zonder verplichting om de beslissing te motiveren) uitsluiten van deelname gedurende een specifieke periode tijdens de wedstrijd die Beltaste Hamont NV organiseert op grond van een inbreuk op een van de deelnamevoorwaarden of in het geval van misbruik, fraude of een valse deelname aan de wedstrijd. Een georganiseerde en/of groepsdeelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als fraude en zal automatisch tot uitsluiting leiden.

Artikel 3

Om gratis deel te nemen aan deze actie, moet de deelnemer:

  • de vega Loempidel Zero hebben aangekocht voor verkoop in de frituur of cafetaria (zie artikel 1);
  • de wedstrijdvraag beantwoorden op vanreusel.eu/loempidelzero;
  • zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, naam frituur/cafetaria, volledig adres) ingeven;
  • het reglement accepteren door het voorgestelde vakje aan te vinken;

Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de actie en de toekenning van de prijs. Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel via de website die in de communicatie van Beltaste/Vanreusel wordt vermeld.

Iedere afwijkende inschrijving (ongeldige/onvolledige of onjuiste gegevens,…) zal als niet geldig worden beschouwd. De participant mag slechts één keer deelnemen met dezelfde gegevens.

Artikel 4

De prijs omvat: Dylan Haegens die een middag komt meehelpen in de frituur of cafetaria van de desbetreffende winnaar en enkele uren mee bakt samen met de friturist/cafetaria-ondernemer. Dylan beslist in onderling overleg met de winnaar op welke datum hij komt meehelpen.

De prijs kan niet worden overgedragen aan iemand anders.

Artikel 5

Beltaste Hamont NV geeft of verleent geen garantie voor een prijs en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor:

  • eender welke technische problemen op de website en/of in het e-mailsysteem, noch voor mogelijke incompatibiliteit tussen de technologieën die worden gebruikt voor de wedstrijd en de hardware en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt;
  • eender welke bijkomende kosten voor de winnaar om te genieten of gebruik te maken van de prijs;
  • de beslissing of weigering van eender welke autoriteit die voorkomt of verbiedt dat de winnaar gebruikmaakt van de prijs. Bovendien zal iedere deelnemer die het goede verloop van de wedstrijd probeert te verstoren, van deelname worden uitgesloten.

Beltaste Hamont NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat waardoor de deelnemer niet kan worden bereikt.

Artikel 6

De meegedeelde persoonsgegevens zullen door Beltaste Hamont NV (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt worden in samenwerking met haar partner Handlangers (verwerker).

Uw persoonsgegevens zullen enkel voor dit doeleinde verwerkt worden en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te garanderen. De toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot de personen die deze in het kader van de uitoefening van hun beroepstaken nodig hebben.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geeft u het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren en te laten schrappen. Om van dit recht gebruik te maken, volstaat het om contact op te nemen met info@vanreusel.be

Artikel 7

Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals hij is toegekend. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de prijs in kwestie, noch kan hij of zij deze prijs omruilen voor andere.

Artikel 8

Alle kosten die voortvloeien uit deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. De deelnemers kunnen in geen enkel geval de kosten voor deelname verhalen op de organisator.

Artikel 9

Beltaste Hamont NV behoudt zich het recht voor om de wedstrijdregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in te korten of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn controle dat vereisen. Dergelijke gevallen kunnen geen aanleiding geven tot eender welke vordering tegen Beltaste Hamont NV. De deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke wijzigingen.

Artikel 10

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en totale aanvaarding van deze regels in hun geheel. Beltaste Hamont NV zal beslissen over alle praktische moeilijkheden wat de toepassing of interpretatie van de regels betreft. Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet binnen zeven werkdagen schriftelijk worden overgemaakt aan het hoofdkantoor van Beltaste Hamont NV (Lozenweg 30, 3930 Hamont-Achtel, Limburg, België). In geen enkel geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk zijn overgemaakt of die zijn overgemaakt na de aangegeven termijn, worden niet in overweging genomen.

no-background

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang een paar keer per jaar onze nieuwsbrief boordevol promoties, informatie en inspiratie.

Klik hier welke nieuwsbrief je wil ontvangen.